Belangrijke instructies voor een garantiegeval

1. Registratie van het apparaat

Registreer je baby lock-machine binnen drie maanden na aankoop op onze homepagina onder baby-lock.nl/garantieverlenging

2. Garantietermijn

De volgende garantietermijnen zijn geldig (bij normaal huiselijk gebruik, niet-commercieel of bedrijfsmatig)

 1. Bij garantieverlenging: 2 jaar op mechanische en elektronische onderdelen en het arbeidsloon plus 2 jaar extra op mechanische en elektronische onderdelen.
 2. Zonder garantieverlenging: 2 jaar op mechanische en elektronische onderdelen en het arbeidsloon.

3. Garantietijd

De garantietijd begint met de aankoop van de nieuwe baby lock-machine en geldt zonder garantieverlenging 2 jaar.

4. Beperkte garantie

Machines die bedrijfsmatig worden gebruikt, hebben een beperkte garantie van 6 maanden op mechanische en elektronische onderdelen en het arbeidsloon. Onderdelen die van garantie uitgesloten zijn, staan onder punt 6.

5. Ontvanger van de garantie en uitsluiting

De garantie en garantieverlenging hebben betrekking op de eerste koper en zijn niet overdraagbaar. Uitgesloten zijn alle aan slijtage onderhevige onderdelen, beschadigingen die per ongeluk zijn ontstaan, schade door nalatigheid of uitval door onjuiste bediening. Volg de instructies uit de bijbehorende gebruikshandleiding. De garantie vervalt ook:

 • als reparaties door derden worden uitgevoerd
 • als er veranderingen aan het apparaat zijn gemaakt
 • als er onvoldoende verpakking bij het verzenden van het apparaat aan de geautoriseerde dealer is gebruikt
 • als het serienummer veranderd is of onleesbaar
 • door inwerking van hoger geweld
 • als er schade of fouten door het gebruik van niet-originele onderdelen en accessoires zijn veroorzaakt

In dit geval is de reparatie op eigen rekening.

6. Aan slijtage onderhevige onderdelen

Aan slijtage onderhevige onderdelen vallen niet onder de garantie. De volgende onderdelen zijn uitgesloten: Naalden, spoelen, spoelhouders, lampen, koolborstels, veren, niet-metalen delen/onderdelen (zoals behuizingsonderdelen), grijpers, aandrijfriemen, garenklossen, inrijgsystemen (bijv. naaldinrijgsysteem of inrijgdraden), steekvormingssjablonen, snijwerktuigen en alle andere delen die aan ‘normale slijtage’ onderhevig zijn.

7. Voorwaarden voor een garantieverlening

Voorwaarde voor een garantieverlening is dat alle voorgeschreven onderhoudswerkzaamheden door een geautoriseerde baby lock-dealer zijn uitgevoerd en dat alle instructies in de gebruiksaanwijzing over gebruik van het apparaat (met name de onderhoudscyclus) zijn opgevolgd. Zo niet, dan vervallen daardoor garantieaanspraken.

8. In een garantiegeval

Mocht een garantiereparatie vereist zijn, neem dan contact op met je geautoriseerde baby lock-dealer in de regio, resp. de dealer waar je de baby lock-machine gekocht hebt. Service ter plaatse door de dealer of door Consuendi GmbH gaat op eigen rekening, tenzij er in het koopcontract iets anders schriftelijk is overeengekomen. Uiteraard kun je de baby lock-machine ook direct naar ons toezenden. Neem van tevoren contact met ons op. Na ontvangst van de schriftelijke bevestiging kun je de machine op eigen kosten naar ons toezenden. Voeg in een garantiegeval ter controle een kopie van het koopcontract of de kassabon toe en voeg bij een verlengde garantie de schriftelijke bevestiging daarvan toe. Mocht je als koper binnen de garantietermijn zijn verhuisd en er is geen contact meer met de dealer, neem dan contact met ons (Consuendi GmbH) op.

9. Voortbestaan van wettelijke aanspraken

Deze garantie heeft geenszins effect op de wettelijke aansprakelijkheid bij gebreken, die onbeperkt tegenover de verkoper bestaat.

10. Diverse

De garantieverlenging voor onze machines is vrijwillig. In aanspraak genomen garantieverlening leidt niet tot een verlenging van de garantietermijn, of voert niet tot een nieuw tijdstip voor een uitbreiding van de garantietermijn. Alle garantieaanspraken verjaren op de laatste dag van de garantietermijn. Is er binnen de garantietermijn aanspraak gemaakt op garantieverlening, maar is die niet geleverd, dan is de termijn pas verjaard na deze garantieverlening.

11. Geldigheid

Deze garantie geldt alleen voor machines die in de volgende landen gekocht zijn en door Consuendi GmbH geïmporteerd:

 • Duitsland
 • Oostenrijk
 • Zwitserland
 • Verenigd Koninkrijk
 • Frankrijk

Consuendi GmbH Nordstraße 31 09247 Chemnitz