Webdesign by Werbeagentur Jagdfieber Création: Jagdfieber

baby lock
Consuendi GmbH
Röhrsdorfer Allee 14
D-09247 Chemnitz

Telefoon: + 49 3722 40 82 200
Fax: + 49 3722 40 82 29
E-mail: info@baby-lock.nl

BTW-nr: DE 814000920
Bedrijfsregistratie: HRB 21447
(bij: Registergericht Chemnitz)
Directeur: Florian Strobel
Leider verkoop: Maik Jäckel


Online conflictbemiddeling

Platform van de EU-commissie voor online conflictbemiddeling:
"www.ec.europa.eu/consumers/odr"

Wij nemen aan deze conflictbemiddelingsprocedure deel. Kijk voor een lijst met erkende conflictbemiddelingsinstanties op
"https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show".

1. Inhoud van het online aanbod

We zijn niet aansprakelijk voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de hier gegeven informatie. Aansprakelijkheidseisen tegenover ons zijn uitgesloten met betrekking tot materiële of immateriële schade door gebruik of niet-gebruik van de gegeven informatie, of veroorzaakt door het onjuiste of onvolledige gebruik van informatie, zolang er geen sprake is van een bewezen schuld door opzet of grove nalatigheid.

2. Verwijzingen en links

We verklaren uitdrukkelijk dat de gelinkte pagina’s op het moment van de koppeling geen illegale inhoud bevatten. Op de huidige of toekomstige vormgeving, op inhoud of auteursrecht van de gelinkte/gekoppelde pagina’s heeft de exploitant van deze pagina geen invloed. Daarom distantieert de exploitant van deze webpagina zich uitdrukkelijk van alle inhoud van gelinkte/gekoppelde pagina’s, die na de koppeling veranderd zijn. Deze vaststelling geldt voor alle binnen de eigen internetpagina geplaatste links en verwijzingen en voor teksten ingevoerd door derden in door ons ingerichte gastenboeken, discussiefora of mailinglijsten. Deze verklaring geldt voor alle op de webpagina weergegeven links en voor alle inhoud van de pagina’s, waartoe de aangemelde banners en links leiden.

3. Auteursrecht en kentekening

De exploitant van de webpagina streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, audiofragmenten, video’s en teksten te respecteren, zelfgemaakte afbeeldingen, audiofragmenten, video’s en teksten te gebruiken of licentievrije afbeeldingen, audiofragmenten, video’s en teksten te benutten.
Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merken en goederen vallen onbeperkt onder de bepalingen van het kentekeningsrecht en de bezitsrechten van de geregistreerde eigenaar. Alleen het pure noemen van een merk leidt niet tot de conclusie dat de rechten van derden aan merken niet beschermd zijn.
Het copyright voor gepubliceerde, door de exploitant van de webpagina zelfgemaakte objecten ligt alleen bij de exploitant. Een vermenigvuldiging of gebruik van dergelijke afbeeldingen, audiofragmenten, video’s en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de exploitant van de webpagina niet toegestaan.

4. Privacy

Voor zover personen binnen het internetaanbod persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in kunnen voeren, is dit uitdrukkelijk op vrijwillige basis. Het gebruik maken en betalen van aangeboden diensten is voor zover dit technisch mogelijk is en redelijk - ook zonder dergelijke gegevens of met geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem toegestaan.
Deze webpagina gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics gebruikt zogenaamde cookies om een analyse van het gebruik van de webpagina mogelijk te maken. Cookies zijn tekstbestanden die op je computer opgeslagen worden. De door de cookie gegenereerde informatie over je gebruik van deze webpagina (inclusief IP-adres) wordt aan een server van Google in de V.S. overgedragen en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om je gebruik van de webpagina te analyseren, om rapporten over activiteiten op de webpagina samen te stellen en om andere met gebruik van de webpagina en het internet verbonden diensten te leveren. Ook geeft Google deze informatie eventueel aan derden door, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is, of als derden in opdracht van Google deze gegevens verwerken. Google koppelt in geen geval je IP-adres met andere gegevens van Google. Je kunt de installatie van cookies door een instelling van je browsersoftware verhinderen. We wijzen er echter op, dat in dit geval eventueel niet alle functies van de webpagina in volle omvang te gebruiken zijn. Door gebruik van deze webpagina verklaar je je akkoord met de verwerking van de gegevens door Google op de eerder beschreven manier en de eerdergenoemde doelen.

5. Wettelijk in kracht treden van deze beperking van de aansprakelijkheid

De beperking van de aansprakelijkheid is als deel van ons internetaanbod te beschouwen, van waaruit op deze pagina wordt verwezen. Voor zover delen of formuleringen van deze tekst (gedeeltelijk) niet (meer) met de geldende wetten overeenstemmen, blijven de overige delen van het document met hun inhoud van kracht.